هوالشافی

                  

بدینوسیله ,از کلیه همکاران محترمی که به طرق مختلف بذل عنایت و ابراز همدردی فرموده و ما را در این تاثر همراهی نموده اند ,صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.انشاء ا... در پرتو عنایات حضرت حق همواره سلامت و سربلند باشید.

ارادتمند,تفضلی

/ 0 نظر / 9 بازدید