گاهی باید فارغ از روز مرگیها زمانی متفاوت برای خود بسازیم

 

مراسم بزرگداشت جایگاه روز معلم در روز چهاردهم اردیبهشت با حضور کلیه مربیان وپرسنل خدوم وزحمتکش مراکز توانبخشی روزانه مشهد ومدیران مراکز توانبخشی روزانه مشهد مسیولین مشهد واستان: مدیر کل محترم سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی سرکار خانم دکتر شکیب معاونت محترم توانبخشی جناب آقای دکتر پوریوسف رییس اداره بهزیستی شهرستان مشهد جناب آقای نخعی وآفای بهنام وکارشناسان ستاد واداره بهزیستی وپذیرش وهماهنگی برگزار گردید وجوایزی از طرف مدیران مراکز به کلیه پرسنل بصورت یکسان کارت هدیه پنجاه هزارتومانی اهدا گردید همچنین از طرف بهزیستی استان به سه نفر از پرسنل برتر جوایزی اهدا ولوح تقدیری ازطرف اداره بهزیستی شهرستان مشهد به این افرادداده شد.

مراسم از نه صبح آغاز  پذیرایی بین روزوبعد از آن پذیرایی ناهار از مدعوین بعمل آمد

گاهی باید فارغ از روز مرگیها زمانی متفاوت برای خود بسازیم

چند روزی از این روز میگذرد اما بازتاب خوب این جشن را بسیار دیدیم خدا را شاکریم که یک روز شاد را با هم گذراندیم.

/ 1 نظر / 9 بازدید
مرکز بهار

با تشکر