جلسه شبانه روزیها در استان خراسان رضوی برگزار شد.

جلسه ای در تاریخ یازدهم شهریور باحضور آقای غلامی معاون دفتر شبانه روزیهای کشوردر سالن اجتماعات سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی برگزار گردید.

موضوعات مطرح شده در جلسه 

اطلاع از قوانین.ایمنی مراکز.آموزش پرسنل .تعامل با خانواده ها.تعامل با سازمان.ارتقا خدمات .رعایت دستورالعملها کمیسیون ماده 26.جدی گرفتن تذکرات داده شده به مراکز.حضور مستمرمسیول فنی در مرکز.ثبت گزارشات دقیق.همکاری با حوزه های نظارتی حقوقی ودقت نظر واطلاع رسانی دقیق به بهزیستی.

پس از آن جلسه پرسش وپاسخ وطرح مشکلات مراکز واعلام نقطه نظرات مراکز توسط نمایندگانشان در انجمن: پرداخت درست یارانه به مراکز .حمایت از مراکز در زمینه قوانین کشوری واجرایی سازمان بهزیستی.حضور فعال نمایندگان انجمن در کمیسیونها.وبازدیدهای استانی.چگونگی ترخیص مددجویان مراکز شبانه روزی.جلوگیری از روند روبه رشد مراکز در استان.عدم حمایت از مرکز در قبال هزینه های بالای درمانی خاصه شبانه روزیها.مشکلات زیاد استان در زمینه مجهول الهویه ها.

.وپس از آن پذیرایی به صرف ناهاراز مراکز شرکت کننده انجام شد.

/ 0 نظر / 7 بازدید