مراکز روزانه مشهددفت نظر فرمایند

همکار خوب.

پیرو مراسم بزرگداشت روز معلم واطلاع رسانیهای تلفنی وپیامکی.

میطلبد موارد زیر رعایت گردد.

حضور پرسنل در مراسم بزرگداشت ضروری ویک روز کاری محسوب خواهدشد.

 در زمینه تعطیلی مرکز در روز یک شنبه :مدیر محترم در صورت هماهنگی ودر صورت رضایت خانواده میتواندبا حصول اطمینان ازعدم ناضایتی خانواده مرکز راتعطیل کند ودر غیر اینصورت قید یک کلاس فعال ضروری است.

هماهنگی ایاب وذهاب پرسنل بهعده مدیریت مرکز میباشد.

تقدیر وقدر دانی از مربیان وپرسنل که توسط مدیریت مرکزبر اساس توافق حاصل شده در جلسه روز یکشنبه هشتم اردیبهشت انجام شد انجام خواهد گردید.که میطلبد مدیران آمادگی لازم در روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت راداشته باشند.

مکان:مشهد.جاده طرقبه مقابل پمپ بنزین جاده حصار گلستان هتل سحاب

زمان .یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه نودوسه ساعت نه صبح الی هفده بعدازظهر

/ 0 نظر / 9 بازدید