مراکز روزانه مشهد دقت نظر فرمایند

 

همکار خوب. در زمینه پایش کشوری مراکز روزانه جلسه ای برگزار میشود جهت هماهنگی مراکز واعلام پاره ای موارددر این زمینه حضور مسیولین فنی ویا جانشین مسیول فنی ضروری به نظر میرسد.

زمان: پنج شنبه هشتم خرداد نودوسه .ساعت یازده وسی دقیقه الی چهارده.

مکان :مشهد رضا شهر دعبل خزاعی سیزده پلاک هشت.

همکاران شهرستان در صورت تمایل میتوانند شرکت نمایند.

/ 0 نظر / 9 بازدید