مسابقه نمایشنامه نویسی تمدید شد

همکار خوب .مسابقه نمایشنامه نویسی تا تاریخ هشتم آبان نودوسه تمدید شد!

اطلاع رسانی درزمینه مسابقه نمایشنامه نویسی در  تاریخ بیست وهشتم مرداد در وبلاگ انجام شده است که با مراجعه به صفحات قبلی می توانید از جزییات آن مطلع گردید.مراجعه به تاریخ بیست وهشت مرداد شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید