پیرو دوره آموزشی مربوط به مراکز شبانه روزی سالمند وجسمی حرکتی

 

همکار خوب .درزمینه دوره آموزشی عزیزانی که نیاز به اسکان وپذیرایی شام ندارند چنانچه مبلغ اعلام شده را واریز کردند بیست وپنج در صد مبلغ اعلام شده به ایشان عودت داده خواهد شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید