قابل توجه مراکز شبانه روزی استان

همکارخوب .با پیگیریهای بعمل آمده توسط انجمن, مراکزشبانه روزی میتوانند با مراجعه به ستاد معرفی نامه ای به  بانک جهت صدور کارت برداشت از حساب مجهول الهویه ویا بلاصاحب را تقاضاو دریافت نمایند تا نسبت به برداشت یارانه وسبد کالا مشکلی نداشته باشند!

/ 2 نظر / 7 بازدید
بزرگترين مرجع دانلود دانشجويان

جزوه ها اولين و بزرگترين مرجع دانلود کتابها-مقالات و پايان نامه هاي همه رشته ها دانشگاه به صورت کاملا رايگان. براي اولين بار دربرگيرنده کليه رشته هاي مهندسي و غير مهندسي

بزرگترين مرجع دانلود دانشجويان

جزوه ها اولين و بزرگترين مرجع دانلود کتابها-مقالات و پايان نامه هاي همه رشته ها دانشگاه به صورت کاملا رايگان. براي اولين بار دربرگيرنده کليه رشته هاي مهندسي و غير مهندسي