جشنواره موسیقی

بهزیستی خراسان رضوی اولین جشنواره استانی موسیقی معلولین با حضور گروههای نابینایان,ناشنوایان معلولین جسمی حرکتی,کم توان ذهنی,سالمندان بیماران روان با اهداف ذیل برگزار می نماید.

شرایط عمومی و اختصاصی جشنواره

جشنواره در 3 بخش برگزار می نماید ,

الف) بخش گروهی(همخوانی-همنوازی

ب) تکنوازی(سازهای ایرانی و غیر ایرانی

ج)تکخوانی

*  در بخش گروهی حداکثر اعضاء 12 نفر می باشند.

* حداقل 50 درصد اعضا گروه بایستی از افراد معلول (معلولیت های مختلف) بوده و ترکیب خانم ها و آقایان در بخش گروهی بلا مانع است.

* در کگلیه آثار می بایست ضوابط و قوانین فرهنگی و هنجارهای اجتماعی کشور رعایت شود.

* همراهی ساز در بخش همخوانی و تک خوانی بلامانع است.

*متقاضیان بخش تکنوازی و تکخوانی بالامانع است

* حداکثر زمان مجاز برای ارائه آثاردربخش گروهی 10دقیقه ودربخش تکنوازی وتک خوانی 5دقیقه میباشد.

* گروههامیتوانند متاقضی شرکت دربیش از یک بخش جشنواره باشند.

* متقاضیان می بایست فرم درخواست شرکت در جشنواره راتکمیل وآثار خویش را بصورت لوح فشرده تصویری جهت ارزیابی به د بیرخانه جشنواره تحویل ویاارسال نمایند

* هیات انتخاب بعداز بررسی آثاردریافتی,نفرات وگروههای منتخب را برای حضور درجشنواره دعوت خواهد نمود

مهلت ارسال آثار: متقاضیان می بایست فرم درخواست را حداکثر تا تاریخ 10/5/93وآثارشامل DVDیا CDنمونه آثارگروه ومتن اشعار بصورت تایپ شده را با ترجمه فارسی, حداکثرتا تاریخ 1/6/93به دبیرخانه جشنواره ارسال یاتحویل نمایید.

محل برگزاری جشنواره شهرستان خواف بوده ,وزمان آ ن متعاقبا" اعلام خواهد شد.

لازم به ذکراست جوایزبخش انفرادی به برگزیدگان شاعر, آهنگ ساز ورهبر گروه تعلق می گیرد.

آدرس دبیرخانه: -مشهد-خیابان آیت...بهجت –بین بهجت 8و10اداره کل بهزیستی خراسان رضوی –حوزه معاونت توانبخشی- اتاق50

هنرمندان درصورت هرگونه ابهام میتوانند باخانم جلالی کارشناس حوزه توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی(09155032663و05132231205) تماس حاصل نمایند.

 

 

 

 

فرم درخواست شرکت در جشنواره موسیقی پرواز

نام ونام خانوادگی متقاضی /نام گروه:

نوع موسیقی :دستگاه ایران (سنتی)......    مقامی (فولکور).....  کلاسیک.......  تلفیقی .........

نام سرپرست :                      نشانی سرپرست :

تلفن ثابت:                         تلفن همراه:                  آدرس ایمیل :

متقاضی شرکت در بخش:

همخوانی .....    تکخوانی ......   همنوازی.......  تکنوازی......

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

سمت در گروه(نوازنده-خواننده)

نام ساز

معلولیت

نوع معلولیت

شدت معلولیت

دارد

ندارد

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطعات مورد اجرا

ردیف

نام قطعه

آهنگساز

تنظیم کننده

شاعر

مدت زمان اجرا

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

اینجانب ...........دارای کد ملی  ......... سرپرست گروه  ..........  متعهد می شوم نسبت به رعایت قانون حمایت از مولفین و مصنفین اقدام نموده ودر صورت هر گونه ادعایی پاسخگو خواهم بود.

/ 0 نظر / 16 بازدید