مراسم ترحیم

 سلام .همکار خوب مجلس ترحیم پدر بزرگوار جناب آقای دلبری کارشناس محترم اداره بهزیستی شهرستان مشهد شنبه سیزدهم دیماه ساعت 8/30 تا 10 صبح 

مسجد توفیق طالقانی نه

انجمن پایه گلی از طرف همکاران ارسال خواهد نمود

.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید