انجمن پیگیری میکند....

همکار خوب پیگیری میکنیم

1-بیمه ومبلغ هشتاد هزار تومان ( با عنوان انگیزشی) افزایش  در سال نودوسه  از آنجا که این قانون مربوط به قانون کار است مراکزی که شامل قانون کار نمیشوند وسه در صد بیمه بیکاری را نمیدهند شامل این قانون نمیشوند که پیگیری انجمن جهت تایید این مسئله از طرف تامین اجتماعی در دست اقدام است.با بیمه مرکزی استان 

2-پیگیری چرایی کمبود مددجو در مراکز روزانه  ودغدغه بسیار زیاد مدیران مراکز روزانه جهت ظرفیت خالی مراکزکه در دست اقدام است

3-پیگیری یارانه مراکز که طی بررسی های انجام شده دوشنبه بیست ودو اردیبهشت از کشور به استانها پول آمده است . وانشا...پس از دریافت استان به مراکز داده خواهد شد.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
مریم قدوسی

با سلام و خسته نباشید یعنی این ماه ما لیست بیمه رو به چه صورت رد کنیم چون اینترنتی هست قبول نمیکنه