پایش کشوری مراکز روزانه

 

1-فرمهای قیدشده در پیش نویس باتوجه به پیش نویس بودن آن لازم الاجرا نخواهد بود.

2- نمرات منفی حذف گردیده است.

فرم پیش نویس تغییرات نامحسوسی داده شده است که چشمگیر نمیباشد.

4- بررسی ها در زمینه وضع موجود مراکز میباشد. پس لزومی بر انطباق با موارد پیش نویس تا قطعی بودن نمیباشد.

5-بدیهی است رعایت چهار چوب قوانین فعلی ودستورالعملهای عمومی مراکز الزامی است.

 

6-درزمینه دوره آموزشی چنانچه در اخرین دوره ثبت نام نموده ایدوپول مورد نظر را پرداخت کرده اید  این امتیاز برای شما محسوب خواهد شد. شماره فیش واریزی به کشور که از طریق انجمن واریز گردیده است کفایت میکند.

پایشگران مراکز روزانه  استان خراسان رضوی از گلستان واردبیل خواهندبود وزمان آن باتوجه به بررسیها ی بعمل آمده تا این تاریخ گروه گلستان هفته آخر وگروه اردبیل دهه آ؛خر به استان ما خواهند آمد.!

/ 0 نظر / 14 بازدید