طرح ضیافت

همکار خوب چنانچه مایل به خریدمرغ منجمد هستیدمیتوانید به بلوار سازمان آب اداره امور دام واخذ حواله خرید اقدام فرمایید.از آنجا که تاریخ مصرف مرغ دوماهه میباشدتسریع در اقدام را میطلبد

/ 0 نظر / 10 بازدید