انجمن مدیران مراکز توانبخشی خراسان رضوی

همکاران خوبم پیشاپیش عید فطر مبارک
نویسنده : م.شهریاری - ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳٩۳
 


 
 
کلیه مراکز روزانه استان خراسان رضوی دقت نظر فرمایند.
نویسنده : م.شهریاری - ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳٩۳
 

همکار خوب با رای زنیهای بعمل آمده در صورت هماهنگی باخانواده وعدم مشکل وحضور مددجویان پنج شنبه نهم مرداد مرکز تعطیل است ولی چنانچه خانواده هایی متقاضی باشند باشرط یک کلاس فعال مرکز باز خواهد بود.


 
 
قابل توجه مراکز شبانه روزی استان
نویسنده : م.شهریاری - ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩۳
 

همکارخوب .با پیگیریهای بعمل آمده توسط انجمن, مراکزشبانه روزی میتوانند با مراجعه به ستاد معرفی نامه ای به  بانک جهت صدور کارت برداشت از حساب مجهول الهویه ویا بلاصاحب را تقاضاو دریافت نمایند تا نسبت به برداشت یارانه وسبد کالا مشکلی نداشته باشند!


 
 
فوری. فوری به روز رسانی اطلاعات بیمه پرسنل مراکز جهت بیمه مخفف
نویسنده : م.شهریاری - ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩۳
 

همکار خوب بدلیل حجم بالای اطلاعات بیمه وضیق وقت لطف فرمایید اخرین لیست بیمه خود را در قالب اکسل به ایمیل آدرس زیر ارسال فرمایید.مهلت ارسال نهایتا پایان وقت اداری  پنج شنبه تاریخ دوم مرداد نودوسه بدیهی است همکارانی که  دیرتر از تاریخ ذکر شده اقدام کنند حذف خواهند شد!       azadi91@ ymail.com

 


 
 
اعلام تاریخ تعطیلات مراکز طبق نظر خواهی از مراکزوپرسنل مراکز
نویسنده : م.شهریاری - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۳
 

تاریخهای ذیل طبق نظر سنجی مراکز که با نظر خواهی از پرسنل ومدیران مراکز به انجمن استان اعلام گردیده است به شرح ذیل میباشد.

 باتوجه به نظر اکثریت مراکز تاریخهای یازدهم تا بیست وچهارم وهجدهم تا سی ویکم مورد تایید قرار گرفت ومراکز مجازند دراین دوتاریخ تاییدشده اقدام نمایند!

ردیف

نام مرکز

تاریخ تعطیلات

1

مهرآوران

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

2

آریا تربت جام

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

3

نگین عصر

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

4

حضرت زینب نیشابور

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

5

شکوفا نیشابور

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

6

روان گستر

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

7

هدایت

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

8

آرامش

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

9

روان پویا

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

10

بهار

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

11

بهگام

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

12

میعاد

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

13

آوا

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

14

نیایش جوین

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

15

رشد

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

16

مهرانا سبزوار

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

17

شکوفا فریمان

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

18

حکمت سبزوار

11/5/92 تاپایان روز  24/5/93

19

سعادت کاشمر

11/5/93 تاپایان روز  17/5/93و15/6/93 تاپایان روز  21/6/93

20

الهی قوچان

11/5/93 تاپایان روز  17/5/93و15/6/93 تاپایان روز  21/6/93

21

گل آرام قوچان

11/5/93 تاپایان روز  17/5/93و15/6/93 تاپایان روز  21/6/93

22

هستی

11/5/93 تاپایان روز  17/5/93و22/6/93تا پایان روز28/6/93

23

خورشید

1/5/93 تاپایان روز  7/5/93 و8/6/93 تاپایان روز  15/6/93

24

الوند

4/5/93 تاپایان روز  10/5/93 و25/6/93 تاپایان روز  31/6/93

25

پروانه ها

93/5/18تاپایان روز  31/5/93

26

بهشت

93/5/18تاپایان روز  31/5/93

27

امید تندرستی

93/5/18 تاپایان روز  31/5/93

28

آفرینش سبزوار

93/5/18تاپایان روز  31/5/93

29

روان کودک

93/5/18 تاپایان روز  31/5/93

30

دختران آفتاب

93/5/18 تاپایان روز  31/5/93

31

شنوا گستر

93/5/18تاپایان روز  31/5/93

32

رویش

93/5/18تاپایان روز  31/5/93

33

نشاط

25/5/93 تاپایان روز  7/6/93

34

کیمیا تربت حیدریه

25/5/93 تاپایان روز  7/6/93

35

پژواک

25/5/93 تاپایان روز  7/6/93

36

مهر پویا سبزوار

25/5/93 تاپایان روز  7/6/93

37

گلستانه

1/6/93 تاپایان روز  14/6/93

38

نغمه

1/6/93 تاپایان روز  14/6/93

39

ترنم تربت

8/6/93 تاپایان روز  21/6/93

40

آسایش

8/6/93 تاپایان روز  21/6/93

41

کوشا چناران

15/6/93 تاپایان روز 28/6/93

42

شاهید

15/6/93 تاپایان روز  28/6/93

43

کاووش

11/4/93 تاپایان روز 24/5/93

 


 
 
طرح ضیافت
نویسنده : م.شهریاری - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۳
 

همکار خوب چنانچه مایل به خریدمرغ منجمد هستیدمیتوانید به بلوار سازمان آب اداره امور دام واخذ حواله خرید اقدام فرمایید.از آنجا که تاریخ مصرف مرغ دوماهه میباشدتسریع در اقدام را میطلبد


 
 
کلیه مراکز ملزم به پرکردن اظهار نامه مالیاتی هستند
نویسنده : م.شهریاری - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ تیر ،۱۳٩۳
 

 

همکار خوب از آنجا که زمان پرکردن اظهار نامه مالیاتی فقط تا پایان تیر ماه میباشد دقت نظر فرمایید.

 

 
 
کلیه مراکزدقت نظر فرمایید
نویسنده : م.شهریاری - ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳٩۳
 

همکار خوب .از خرداد ماه یارانه شما فقط به حسابی واریز خواهد شد که به نام مرکز ویا موسسه باشد وبه حسابی که به نام شخصی باشد واریز نخواهدشد.


 
 
← صفحه بعد